Epipactis atrorubens (Rotbraune Stendelwurz)

Foto

Foto: Matthias Dondl